Alexis de Tocqueville – Vláda

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Alexis de Tocqueville – Vláda
jan 112013
 

Alexis de Tocqueville, (1805 – 1859), francúzsky politik a historik

Jedným z najšťastnejších dôsledkov absencie vlády (pozn.: A.de T. tým myslí absenciu veľkej vlády s rozsiahlym aparátom, nie absenciu akejkoľvek vlády), keď teda má národ to šťastie, že sa môže bez vlády zaobísť, čo býva skôr výnimočné, je rozvoj individuality. Každý človek sa naučí premýšľať a konať sám za seba bez toho, aby sa spoliehal na podporu vonkajšej sily, ktorá – aj keď to môže na prvý pohľad vyzerať inak – nemôže nikdy vyhovieť všetkým spoločenským potrebám. Človek, ktorý si takto zvykne hľadať svoj blahobyt len prostredníctvom vlastného úsilia, stúpne vo svojich očiach rovnako ako v očiach ostatných ľudí. Jeho duša povyrastie a zosilnie.

Londýn počas OH 2012

V uliciach Londýna počas OH 2012

Alexander Hamilton – Človek

 Citáty, Politika, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Alexander Hamilton – Človek
nov 262012
 

Alexander Hamilton, (1755/7 – 1804), americký politik a finančník

Každého človeka by sme mali pokladať za nečestné stvorenie a mali by sme predpokladať, že svojim konaním nesleduje žiadny iný cieľ iba svoj súkromný záujem. Podľa tohoto záujmu mu musíme vládnuť a nehľadiac na jeho neukojiteľnú hrabivosť a ambície ho prinútiť k účasti na verejnom prospechu.

Plastika v soľnej bani Wieliczka (Poľsko)Plastika v soľnej bani Wieliczka (Poľsko)