mar 292012
 

Friedrich Nietsche, nemecký filozof (1844 – 1900)

Spraviť z niečoho neznámeho niečo známe nám poskytuje akúsi úľavu a pocit moci. Nebezpečenstvo, nepokoj, úzkosť – všetky tieto stavy sú spojené s neistotou. Našim prvotným inštinktom je eliminovať tieto podmienky. Preto sú ľudia presvedčení, že akékoľvek vysvetlenie je lepšie ako žiadne. Hľadanie príčin je podmienené našim strachom.

Campanula patula L.