apr 022013
 

Hannah Arendt, (1906 – 1975), nemecko-americká filozofka a politologička

Pravdivosť nikdy nepatrila medzi politické cnosti a lži boli vždy pokladané za ospravedlniteľné nástroje v politických rokovaniach.

Potok Podlužianka (Levice)Potôčik Podlužianka v Levicich – neúspešný pokus o vyliatie sa z koryta