Kambodžské národné tance

 Cestovanie, Kambodža  Komentáre vypnuté na Kambodžské národné tance
aug 242012
 

Symbolom divadla je v Kambodži nepochybne tanec. Divadlo, a teda aj tanec, je najobľúbenejšou zábavou Kambodžanov. Najväčší stupeň dokonalosti dosiahli tzv. kráľovské tance, v ktorých účinkujú iba ženy.

Kráľovské tanečnice pochádzajú zo všetkých vrstiev spoločnosti. Sú starostlivo vyberané z najkrajších dievčat v krajine a sú rodičmi, dnes už len obrazne, darované kráľovi. Rodičia za to dostanú vyplatenú odmenu, ktorá sa odvíja od krásy ich dcéry.

Od ôsmeho roku veku dievčatka začína tvrdé a dennodenné cvičenie. Pre isté pohyby je totiž nevyhnutné, aby kĺby dosiahli veľkú, až neprirodzenú, ohybnosť. Celý kráľovský súbor je pod absolútnou vládou prvej kráľovej ženy. Tanečnice dostávajú mesačný plat odstupňovaný podľa ich dôležitosti.

Kambodža - tanečnice

Mimo kráľovských tanečníc sú v krajine aj druhoradé tanečnice, ktoré vystupujú na rôznych slávnostiach a dnes už najmä pre početných turistov prichádzajúcich do krajiny. Tieto sú vychovávané a trénované spravidla bývalou kráľovskou tanečnicou. Majú rovnaký repertoár, ale kritériá na kvalitu tanečného prevedenia nie sú zďaleka také prísne, ako je tomu u tanečníc, ktoré pôsobia na kráľovskom dvore.

Tanečné vystúpenie prebieha tak, že zbor dievčat alebo žien spieva obsah scény, ktorá sa deje na javisku. Drevenými paličkami udávajú takt spevu ako aj pohybu tanečníc. Pomáha im v tom aj malý orchester vybavený lokálnymi hudobnými nástrojmi.

Každému citu, ktorý tanečnica prejavuje, zodpovedá istý pohyb. Individualita dievčat sa však môže prejaviť iba v pružnosti tela, rúk alebo prstov. Jednotlivé gestá sú presne stanovené a nesmú sa meniť. Improvizácia nie je pri kambodžských národných tancoch vítaná. Jednotlivé pohyby prechádzajú z generácie na generáciu a sú výsledkom dlhej, stáročnej skúsenosti.

Kambodža - ruky tanečnice

Pri každom údere paličky sa tanečnica na krátky okamih zastaví v určitej polohe, ku ktorej dospela vďaka nádherným harmonickým pohybom.

Na basreliéfoch v Angkore nájdeme všetky hlavné gestá a pohyby, ktoré súčasné tanečnice predvádzajú. Už v dobe Angkoru sa tanec tešil veľkej úcte a priazni. Tradičné tance sú jedinou živou spomienkou na dávnu civilizáciu.

Kambodža - Angkor Wat - basreliéf - tanečnice

Na záver je ešte nutné poznamenať, že tanec v Kambodži je indického pôvodu.