Francis Fukuyama – Spoločenstvo

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Francis Fukuyama – Spoločenstvo
máj 022013
 

Francis Fukuyama, (nar. 1952), americký vedec a spisovateľ

Miesto toho, aby ako vedľajší produkt prísnej viery vzniklo spoločenstvo, ľudia sa z túžby po spoločenstve vracajú k náboženstvu. Inými slovami, ľudia sa nevracajú k náboženskej tradícii preto, aby prijímali pravdu zjavenia, ale predovšetkým preto, že z nedostatku spoločenstva a pominuteľnosti väzieb v sekulárnom svete u nich vzniká hlad po obradoch a kultúrnej tradícii. Pokiaľ pomáhajú niekomu vo svojej štvrti, tak nie preto, že by im to prikazovala doktrína, ale preto, že chcú pomáhať svojmu spoločenstvu… Opakujú prastaré modlitby a vykonávajú storočné obrady nie preto, že by verili, že boli zoslané Bohom, ale preto, že chcú, aby ich deti mali správne hodnoty a chcú si dopriať potechu z obradu a pocit spoločného zážitku, ktorý im obrad dáva. V istom zmysle neberú náboženstvo vážne.

Lístky na metro v indickom DillíLístky (vo forme žetónov) na metro v indickom Dillí (rok 2010)