Francis Fukuyama – Spoločenstvo

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Francis Fukuyama – Spoločenstvo
máj 022013
 

Francis Fukuyama, (nar. 1952), americký vedec a spisovateľ

Miesto toho, aby ako vedľajší produkt prísnej viery vzniklo spoločenstvo, ľudia sa z túžby po spoločenstve vracajú k náboženstvu. Inými slovami, ľudia sa nevracajú k náboženskej tradícii preto, aby prijímali pravdu zjavenia, ale predovšetkým preto, že z nedostatku spoločenstva a pominuteľnosti väzieb v sekulárnom svete u nich vzniká hlad po obradoch a kultúrnej tradícii. Pokiaľ pomáhajú niekomu vo svojej štvrti, tak nie preto, že by im to prikazovala doktrína, ale preto, že chcú pomáhať svojmu spoločenstvu… Opakujú prastaré modlitby a vykonávajú storočné obrady nie preto, že by verili, že boli zoslané Bohom, ale preto, že chcú, aby ich deti mali správne hodnoty a chcú si dopriať potechu z obradu a pocit spoločného zážitku, ktorý im obrad dáva. V istom zmysle neberú náboženstvo vážne.

Lístky na metro v indickom DillíLístky (vo forme žetónov) na metro v indickom Dillí (rok 2010)

Turecko a Grécko

 Európa, Európa, Geopolitika, Politika  Komentáre vypnuté na Turecko a Grécko
jan 202013
 

Turecko a Grécko. Dve krajiny z geografickej periférie Európy. Jedna krajina je členom Európskej únie a taktiež menovej únie, druhá sa nachádza už dobré dve desaťročia za dverami únie.

Grécko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej dominantným náboženstvom je pravoslávne náboženstvo. Týmto sa však výrazne líši od všetkých ostatných krajín únie – nazývaných aj Západom. Kolíska západnej civilizácie – civilizácia antická – sa nachádza v Grécku a zrejme z tohoto dôvodu získalo Grécko členstvo v klube Západu.

Členstvo Turecka a Grécka v západných štruktúrach bolo dôležité najmä v časoch politiky zadržiavania, ktorú Západ viedol v čase studenej vojny s blokom vedených Sovietskym zväzom. Turecko bolo veľmi rýchlo prijaté do NATO (paradoxne v ten istý deň ako jeho odveký historický nepriateľ Grécko), aby sa komunizmus nemohol tak jednoducho rozpínať. Avšak členstvo Turecka v únii je iná káva. Turecko je síce v súčasnosti oficiálne sekulárna krajina, avšak jej dominantným náboženstvom je islam. A islam ním aj navždy ostane. Je pravdepodobne iba otázkou času, kedy sa islam opäť stane aj oficiálnym zdrojom zákona v Turecku.  A mať v Európskej únii krajinu so 75 miliónmi obyvateľov patriacich k islamskej civilizácii sa zatiaľ európski politici nechystajú.

Schwarzenbergský kanálSchwarzenbergský kanál na Šumave

Napriek tomu práve Turecko je dobrým príkladom toho, že obchodné vzťahy nie vždy potrebujú aj politickú alebo ekonomickú integráciu spolu obchodujúcich krajín. V roku 2010 exportovalo Turecko do krajín EU27 takmer 50 svojej produkcie (presne 46,3%) a z krajín EU27 pochádzalo 39,6% importu (netreba zabudnúť, že Turecko je už dlhé roky v colnej únii s krajinami EÚ). Obrovský a nenásytný trh Turecka by sa mohol stať popri ázijských krajinách a Rusku skvelým odbytišťom výrobkov z únie na najbližšie roky. Ani to však Turecku nezabezpečí miestenku v orgánoch EÚ.

Pravoslávne Grécko si nikdy nerobilo starosti s dodržiavaním pravidiel stanovovaných v Bruseli. Avšak politici Nemecka a Francúzska aj naďalej odmietajú reflektovať realitu a snažia sa za akúkoľvek cenu Grécko udržať u menovej únii. Na lacné dovolenky si teda ešte budeme musieť počkať. Z dlhodobého hľadiska však ani jedna z uvedených krajín  – islamské Turecko a ani pravoslávne Grécko – nemajú miesto v zjednocujúcej sa katolíckej a protestantskej Európe.

Friedrich Nietzsche – Škola

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Friedrich Nietzsche – Škola
aug 042012
 

Friedrich Nietzsche, (1844 – 1900), nemecký filozof

Škola nemá inú dôležitejšiu úlohu ako učiť jasnému mysleniu, opatrnému úsudku a logickým záverom; preto musí odhliadnuť od všetkého, čo nie je pre tieto operácie vhodné, napríklad od náboženstva. Môže počítať s tým, že ľudská nejasnosť, zvyk a potreba neskôr zasa oblúk prílišného napätia uvoľní.

Podzemnica olejná (neformálne: arašid(a), staršie arachida; lat. Arachis hypogea)