Clark Kerr – Angažovanosť

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Clark Kerr – Angažovanosť
máj 162013
 

Clark Kerr, (1911 – 2003), profesor a tajomník Kalifornskej univerzity v Berkley

Nebezpečenstvo nie je v tom, že vernostné zväzky sú dnes rozštiepené, ale v tom, že zajtra už môžu byť nerozštiepiteľné. Zaprisahal by som každého človeka, aby sa vyhol totálnej angažovanosti v nejakej organizácii: aby sa snažil, pokiaľ je to v jeho silách, obmedziť moc každej skupiny na minimum nevyhnutné k výkonu základných funkcií; aby sa bránil pohlteniu; aby prepožičal energiu mnohým organizáciám, úplne sa ale neoddal ani jedinej; aby učil deti doma i v škole, nech sú sami sebe zákonom a nech sú závislé iba samé na sebe.

Brihadeeswarar Temple, Thanjavur

Detail z chrámu Brihadeeswarar Temple (Thanjavur, India)

Francis Fukuyama – Spoločenstvo

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Francis Fukuyama – Spoločenstvo
máj 022013
 

Francis Fukuyama, (nar. 1952), americký vedec a spisovateľ

Miesto toho, aby ako vedľajší produkt prísnej viery vzniklo spoločenstvo, ľudia sa z túžby po spoločenstve vracajú k náboženstvu. Inými slovami, ľudia sa nevracajú k náboženskej tradícii preto, aby prijímali pravdu zjavenia, ale predovšetkým preto, že z nedostatku spoločenstva a pominuteľnosti väzieb v sekulárnom svete u nich vzniká hlad po obradoch a kultúrnej tradícii. Pokiaľ pomáhajú niekomu vo svojej štvrti, tak nie preto, že by im to prikazovala doktrína, ale preto, že chcú pomáhať svojmu spoločenstvu… Opakujú prastaré modlitby a vykonávajú storočné obrady nie preto, že by verili, že boli zoslané Bohom, ale preto, že chcú, aby ich deti mali správne hodnoty a chcú si dopriať potechu z obradu a pocit spoločného zážitku, ktorý im obrad dáva. V istom zmysle neberú náboženstvo vážne.

Lístky na metro v indickom DillíLístky (vo forme žetónov) na metro v indickom Dillí (rok 2010)

Donald Rumsfeld – Veci

 Citáty, Politika, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Donald Rumsfeld – Veci
apr 152013
 

Donald Rumsfeld, (nar. 1932), bývalý americký politik

Sú veci známe známe: to sú tie veci, o ktorých vieme, že ich vieme. Sú taktiež veci známe neznáme: to sú veci, o ktorých vieme, že ich nepoznáme. A potom sú tiež neznáme neznáme: teda veci, o ktorých nevieme, že o nich nevieme.

Zvolenský zámokZvolenský zámok

John Winthrop – Sloboda

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na John Winthrop – Sloboda
feb 102013
 

John Winthrop, (1588 – 1649), dlhé roky guvernér Nového Anglicka

Človek má slobodu konať len veci dobré, spravodlivé a čestné… Túto slobodu zachováte a využijete jedine vtedy, keď sa podriadite autorite. Pokiaľ sa dovolávate svojich inštinktívnych, skazených slobôd a chcete činiť len to, čo je dobré vo vašich očiach, neznesiete ani ten najmenší záchvev autority.

Zber čajuZber čaju (neďaleko Ooty v Indii)

Alexis de Tocqueville – Vláda

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na Alexis de Tocqueville – Vláda
jan 112013
 

Alexis de Tocqueville, (1805 – 1859), francúzsky politik a historik

Jedným z najšťastnejších dôsledkov absencie vlády (pozn.: A.de T. tým myslí absenciu veľkej vlády s rozsiahlym aparátom, nie absenciu akejkoľvek vlády), keď teda má národ to šťastie, že sa môže bez vlády zaobísť, čo býva skôr výnimočné, je rozvoj individuality. Každý človek sa naučí premýšľať a konať sám za seba bez toho, aby sa spoliehal na podporu vonkajšej sily, ktorá – aj keď to môže na prvý pohľad vyzerať inak – nemôže nikdy vyhovieť všetkým spoločenským potrebám. Človek, ktorý si takto zvykne hľadať svoj blahobyt len prostredníctvom vlastného úsilia, stúpne vo svojich očiach rovnako ako v očiach ostatných ľudí. Jeho duša povyrastie a zosilnie.

Londýn počas OH 2012

V uliciach Londýna počas OH 2012

William Blackstone – Sudcovia

 Citáty, Spoločnosť  Komentáre vypnuté na William Blackstone – Sudcovia
dec 202012
 

William Blackstone, (1723 – 1780), anglický právnik a sudca

Pri zvažovaní jednotlivých prípadov v duchu spravodlivosti sa im (sudcom) nesmie nechať prílišná voľnosť, lebo by sa tým zrútil celý právny systém a rozhodovanie by bolo ponechané výhradne na citovom rozpoložení sudcu. A zákon bez spravodlivosti – aj keď ide o eventualitu tvrdú a nepríjemnú – je pre verejné dobro omnoho žiaducejší ako spravodlivosť bez zákona. Tá by učinila z každého sudcu zákonodarcu a spôsobila by neopísateľný zmätok.

Holub domáciHolub domáci